De School

 

Welkom

Cbs Het Kompas
Een bruisende school
Waar je mag zijn wie je bent
Niet gelijk, wel gelijkwaardig

 

Christelijke identiteit

Het Kompas is een christelijke school. We vieren de christelijke feestdagen, kerst en pasen, het ene jaar in de kerk met ouders, het andere jaar op school. Elke dag openen we met bijbelgerelateerde verhalen met behulp van de methode “Trefwoord”.

Onderwijs anders

We werken van groep 1 t/m 8 met het meerjarig projectplan “Slim Fit”. De kinderen werken hierbij in zogenaamde “units” waarbij de leerkrachten en kinderen meerdere malen per week groepsoverstijgend samenwerken.

’s Ochtends werken we in de groepen aan de basisvaardigheden (taal, rekenen, spelling, lezen) en op de middagen regelmatig groepsoverstijgend met creatieve vakken en wereldoriëntatie in units. Deze unit bestaan uit unit 1/2, unit 3/4, unit 5/6 en unit 7/8. Het onderwijs wordt anders georganiseerd en er wordt invulling gegeven aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs.

Wij werken opbrengstgericht en denken, organiseren en handelen vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen.