Visie

CBS Het Kompas een bruisende school waar je leert met plezier! 

Op Het Kompas is onze christelijke identiteit de leidraad voor ons handelen. Door het
vertrouwen onderling en een respectvolle omgang voelen kinderen zich veilig en kunnen zij
komen tot fundamenteel leren en ontwikkelen.

Plezier is een zeer sterke onderliggende motivator die leidt tot verbinding, energie,
betrokkenheid en aandacht voor elkaar.

Ieder kind is verschillend, we stemmen ons onderwijsaanbod daarop af. Kinderen kunnen
eigen keuzes maken, hun werk zelf indelen en aan het werk gaan met eigen- en groepsdoelen.
Zo ervaren ze eigenaarschap van leren. Kinderen gaan zelfstandig aan de slag of werken
samen. De leeromgeving is rijk ingericht en gericht op de toekomst.

Ouders zien wij als partners, we betrekken hen bij het leerproces van de kinderen.
Daarnaast hebben we een goede samenwerking en verbinding met de omgeving.

Vertrouwen, ontwikkelen en betrokkenheid  zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag van leerlingen, team en ouders.

 

Pagina delen: