Digitale vaardigheden

Op onze school ontwikkelen leerlingen hun digitale vaardigheden. Leerlingen leren door deze vaardigheden op een eigentijdse manier. Wij bieden dit aan binnen vier thema’s: basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.
Onder basisvaardigheden verstaan we dat kinderen leren omgaan met verschillende devices en programma’s zoals aangegeven in onderstaand schema.

Devices                                         Desktop, laptop en IPad, chromebook

Besturingsprogramma’s          Windows, Chrome OS, iOS

Tekstverwerkers                        Word

Presentatietool                           PowerPoint, Prowise

Internetbrowsers                       Safari, Explorer, Edge, Chrome

Apps                                              Apple, Google, Windows

Online accounts                         Mijn Online Omgeving (MOO 2.0 – Heutink ICT)

Mediawijsheid: Kinderen leren (digitale) media beoordelen met een positief kritische houding. De leerlingen van groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan het project MediaMasters, waarin het thema mediawijsheid centraal staat.

Informatie vaardigheden: Kinderen zoeken en beoordelen kritisch informatie vanuit (digitale) bronnen. De gevonden informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.

Pagina delen: