Kalender

Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

  • Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15 uur continurooster
  • Groep 1 vrijdag vrij

Gymnastiektijden

Groep 3: dinsdagmorgen 10.00 – 10.45  uur en vrijdagmiddag 12.30 – 13.15 uur
Groep 4: dinsdagmorgen 11.30 – 12.15  uur en vrijdagmiddag 13.15 – 14.00 uur
Groep 5: dinsdagmorgen 08.30 – 09.15 uur en vrijdagmorgen 10.45 – 11.30 uur
Groep 6a: dinsdagmiddag 12.30 – 13.15 uur en vrijdagmorgen 11.30 – 12.15 uur
Groep 6b: dinsdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur en vrijdagmorgen van 08.30 – 09.15 uur
Groep 7: dinsdagmorgen 10.45 – 11.30 uur en vrijdagmorgen 10.00 – 10.45 uur
Groep 8: dinsdagmiddag 09.15 – 10.00 uur en vrijdagmorgen  van 09.15 – 10.00 uur

Vakanties 2021 – 2022

Herfstvakantie: maandag 16 t/m vrijdag 24 oktober
Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 21 t/m vrijdag  25 februari
Pasen: vrijdag 15 t/m maandag 18 april
Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart: donderdag 26 t/m 27 mei
Pinksteren: maandag 6 juni
Zomervakantie: vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus

Extra vrije dagen voor de kinderen

cbo meilandag: vrijdag 18 maart