Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en personeelsleden. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door ouders gekozen.
Wij willen als MR de ouders op de hoogte houden van de zaken die besproken worden op de MR vergadering.
Daarom geven we na de vergaderingen in de Verrekijker een overzicht van wat er
besproken is. Daar zullen ook de punten die op de komende vergadering op de agenda staan vermeld worden. Dit geeft u als ouder de mogelijkheid om een lid van de MR over deze zaken aan te spreken. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders, dus ook uw mening telt!

Waarover praten wij zoal:

• De formatie
• Social media
• De begroting
• Regelingen van de vakbond
• Parkeerprobleem
• Passend onderwijs
• Het veiligheidsbeleid

Leden van de MR:

Voorzitter: Petra Teijema 840289

Secretaris: Sjoerdtje Zijlstra 627022

Daniël Kooistra 06-16118226
Saskia Veenstra
Geeske Peterson 627022
Sjoerdtje Zijlstra 627022

Pagina delen: