Onze school

Identiteit

Wij zijn een christelijke school, de Bijbel is onze inspiratiebron; het verhaal van God en mensen, de verhalen van Jezus. Vanuit die bron willen we de kinderen op school onderwijzen, begeleiden en vertellen. Dat doen we door de kinderen verhalen te vertellen, te bidden, te zingen, te vieren en te praten.

Maar daar laten we het niet bij, want naar onze overtuiging heeft geloven alles te maken met ons leven van alle dag.Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zonder vooroordelen met elkaar en respectvol met de wereld omgaan. Onze school wordt ook bezocht door kinderen uit andere culturen en geloven.