Onze school

Ingenium

CBO Meilân heeft 15 christelijke basisscholen in de gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen en staat voor samen bloeien. Door samenwerken en zelfstandig leren halen wij het beste uit kinderen waarbij de belangen van het kind zelf centraal staan. Met ingang van het schooljaar 2016 zijn we gestart met Ingenium: bovenschoolse verrijkingsgroepen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Visie

Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vorm gegeven. We bedienen de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis.

Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan de specifieke onderwijsbehoefte. We laten de intellectuele capaciteiten van deze leerling tot uiting komen.

We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd. Portfolioleren in een verrijkingsgroep ondersteunt de kinderen bij het leren leren (transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg). Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

Organisatie

Ingenium heeft 3 expertisecentra welke zijn gevestigd in Joure, Heerenveen en Lemmer. Eén ochtend in de week komen leerlingen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 bijeen. In de middag ontmoeten leerlingen uit de middenbouwgroepen 3, 4 en 5 elkaar. De leerlingen worden begeleid door een specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de verrijkingsgroepen krijgen deze leerlingen onderwijs op maat in de eigen groep op de eigen school.

Voor wie is de verrijkingsgroep

Talentvolle leerlingen met een hulpvraag komen ervoor in aanmerking om naar een verrijkingsgroep te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de verrijkingsgroep

In de verrijkingsgroepen krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid). Het aanbod in de verrijkingsgroep is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

In de verrijkingsgroepen

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”;
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden;
  • Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen;
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken;
  • Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren).

Aanmeldingsprocedure

Leerlingen kunnen vijf keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan een verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Er is een protocol waarin staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de ouders en het kind. Vervolgens bepaalt de toelatingscommissie welke leerlingen worden toegelaten.

Er wordt gewerkt in blokken van vakantie tot vakantie. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend gevolgd. Aan het eind van een blok wordt beoordeeld of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in het volgende blok. Er is een regelmatige doorloop van leerlingen.

Locatie Heerenveen

Het Kompas
Jol 38 in Heerenveen