Excellent leren op Het Kompas

Octoplus

Wij willen dat er op onze school voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen, in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch didactisch opzicht, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Wij willen op school meer- en hoogbegaafde kinderen begeleiden bij het inzetten van hun intelligentie op de meest doeltreffende manier. Dit houdt in dat zij dit niet alleen bezitten maar na leren denken hoe en wanneer ze deze intelligentie het beste kunnen gebruiken.

Organisatie

Op maandagmorgen van half 9 tot half 12 komen om de week de leerlingen van groep 3, 4, 5 en de leerlingen van groep 6, 7, 8 op De Roerganger of Het Kompas bij elkaar.

Voor wie?

Talentvolle leerlingen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben dan in de eigen klas gegeven kan worden, komen in aanmerking om naar Octoplus te gaan.

Doel

Bij Octoplus staan de uitdagende verrijkingsopdrachten centraal, deze zijn rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep. De kinderen leren tijdens het werken aan deze opdrachten om met elkaar samen te werken, te overleggen en af te stemmen op een ander. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leren en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Bij Octoplus

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”;
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken (mindset);
  • Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren);
  • Wordt gewerkt aan verrijkingsopdrachten die het kind stimuleren en prikkelen.

Aanmeldingsprocedure

De eigen leerkracht geeft bij de ouders aan wanneer een leerling in aanmerking komt voor Octoplus. Van tevoren heeft de leerkracht dit besproken met de coördinator excellent leren. De aanmelding wordt daarna verstuurd naar de leerkracht van Octoplus, deze bekijkt samen met de ib’er of de leerling op de wachtlijst komt. Zodra een leerling geplaatst wordt krijgen de ouders hier via de eigen leerkracht bericht van. Nieuwe leerlingen kunnen 2 x per schooljaar instromen, in september en januari.

Contact met ouders

Het contact met de ouders loopt via de eigen leerkracht. Zij zijn op de hoogte van de gang van zaken binnen Octoplus en van de ontwikkelingen van de leerlingen. 5 keer per jaar (in de week voor elke vakantie) wordt er een Nieuwsflits gemaild waarin de activiteiten van de afgelopen periode worden uitgelegd. Deze wordt verstuurd via de eigen leerkracht.