Onze school

Passend onderwijs

Onze visie op Passend onderwijs, gecombineerd met onze identiteit, geeft aan waar wij voor staan:

CBS Het Kompas is een moderne christelijke school waar de identiteit de leidraad is voor het handelen. Het is onze taak om elk kind in zijn of haar specifieke sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling te begeleiden en te zorgen voor optimale groeikansen voor ieder kind. We willen een “nabije school” zijn waar kinderen uit de buurt onderwijs kunnen ontvangen. We streven er naar om aangemelde kinderen zoveel mogelijk binnen boord te houden mits we goed onderwijs en de veiligheid binnen de groep en de school kunnen blijven waarborgen voor iedereen.

Afstemming van ons onderwijs

Gezien de mogelijkheden binnen de afstemming van ons onderwijs denken we aan kinderen met leerproblemen, een auditieve beperking, of lichte fysieke beperking, hoogbegaafde kinderen en kinderen met lichte vormen van gedragsproblemen en structuurbehoeftige kinderen. Kinderen met zware visuele problemen lijken ons lastig om op te vangen. Veiligheid betekent voor ons dat het welbevinden, fysiek en mentaal, van de kinderen en leerkrachten niet in het geding mag komen.

Het volledige Schoolondersteuningsprofiel voor Passend onderwijs ligt op school ter inzage.