Ouders

Verkeersouders

Het Kompas beschikt over het verkeersveiligheidslabel, toegekend door Veilig Verkeer Nederland. Dat betekent onder andere dat de school een verkeersveilige school is. Samen met de verkeersouders en externe organisaties wordt binnen iedere groep een invulling gegeven aan theorie en praktijk in het verkeer met een theoretisch- en praktijkexamen voor de leerlingen uit groep 7. Dit alles is duidelijk opgenomen in een verkeersplan.

Het verkeersplan

1. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet.

Bedenk dat lopen en fietsen maar ook zelfstandig in het verkeer naar school begeven belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. Daarnaast is het beter voor het milieu én uw kind krijgt beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid van uw kind.

2. Begeleiden van uw kind door het verkeer.

Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een volwassene.

3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen.

Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden vaker onnodige risico’s in het verkeer genomen en kunnen er chaotische situaties ontstaan rondom school. Indien u toch gebruikmaakt van de auto houdt rekening met de schoolzone en met parkeren.

Schoolzone – Tút en d’r út

Het Kompas beschikt over een “tút en der út” strook binnen de Schoolzone voor de school. Kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden, kunnen hier veilig in- en uitstappen. In deze zone mag u stilstaan om iemand af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden.

De Tút en d’r út zone wordt aangegeven met een bord en de rode stoeprand.

Parkeren

Er zijn natuurlijk altijd ouders die graag even met hun kind mee naar binnen gaan of met hun kind mee naar de schoolpoort willen lopen. Voor deze “iets langer parkeerders” zijn parkeerplaatsen in de buurt. Bij onze school is dergelijke parkeerruimte wel voorhanden, al ligt deze wel iets verder van de school af. Er is genoeg parkeerplaats op het grote parkeerterrein bij het Winkelcentrum.

We hebben met bewoners van de Jol afgesproken dat op de Jol niet geparkeerd mag worden. Dat is aangegeven op de kaart op pagina 1. En de foto’s hieronder geven die situatie aan. Redenen waarom zijn de volgende:

  • Veel fietsers en voetgangers maken gebruik van deze ingangen.
    De bewoners van de Jol vinden het niet fijn dat er geparkeerd wordt in de straat. Bewoners hebben daarom borden geplaatst, houdt u daaraan!
  • Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd door een gehandicaptenvoertuig waarin een geldige gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar is of is aangebracht. En indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een voertuig met een nader bepaald kenteken.