Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15 uur continurooster
Groep 1 vrijdag vrij

Gymnastiektijden:

Groep 3          dinsdagmorgen 08.30 – 09.15  uur en vrijdagmiddag 12.15 – 13.00 uur

Groep 4          dinsdagmorgen 11.30 – 12.15  uur en vrijdagmiddag 13.00 – 13.45 uur

Groep 5a        dinsdagmorgen 10.00 – 10.45 uur en vrijdagmiddag 11.30 – 12.15 uur

Groep 5b        dinsdagmorgen 09.15 – 10.00 uur en vrijdagmorgen 08.30 – 09.15 uur

Groep 6          dinsdagmorgen  van 12.15 – 13.00 uur en vrijdagmorgen van 10.45 – 11.30 uur

Groep 7          dinsdagmorgen 10.45 – 11.30 uur en vrijdagmorgen 10.00 – 10.45 uur

Groep 8          dinsdagmiddag 13.00 – 13.45 uur en vrijdagmorgen  van 09.15 – 10.00 uur

 

 

Vakanties: 2019 – 2020:

Herfstvakantie:         maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Kerstvakantie:           maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:   maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Pasen:                         vrijdag 10 t/m maandag 13 april
Meivakantie:              maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Pinksteren:                 maandag 1 juni
Zomervakantie:         maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Extra vrije dagen voor de kinderen:

vrijdag 4 oktober de hele dag
woensdag 6 november vanaf 12.00 uur vrij
maandag 3 februari de hele dag
donderdag 9 april vanaf 12.00 uur vrij
maandag 15 juni  de hele dag

 

 

Pagina delen: