Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15 uur continurooster
Groep 1 vrijdag vrij

Gymnastiektijden:

Groep 3          dinsdagmorgen 10.00 – 10.45  uur en vrijdagmiddag 12.30 – 13.15 uur

Groep 4          dinsdagmorgen 11.30 – 12.15  uur en vrijdagmiddag 13.15 – 14.00 uur

Groep 5          dinsdagmorgen 08.30 – 09.15 uur en vrijdagmorgen 10.45 – 11.30 uur

Groep 6a       dinsdagmiddag 12.30 – 13.15 uur en vrijdagmorgen 11.30 – 12.15 uur

Groep 6b       dinsdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur en vrijdagmorgen van 08.30 – 09.15 uur

Groep 7          dinsdagmorgen 10.45 – 11.30 uur en vrijdagmorgen 10.00 – 10.45 uur

Groep 8          dinsdagmiddag 09.15 – 10.00 uur en vrijdagmorgen  van 09.15 – 10.00 uur

 

 

Vakanties: 2020 – 2021:

Herfstvakantie:         maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober
Kerstvakantie:           maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:   maandag 22 t/m vrijdag  26 februari
Pasen:                          vrijdag 2 t/m maandag 5 april
Meivakantie:              maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
Pinksteren:                 maandag 24 mei
Zomervakantie:         maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus

 

Extra vrije dagen voor de kinderen:

 

 

 

Pagina delen: