Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15 uur continurooster
Groep 1 vrijdag vrij

Gymnastiektijden:

Groep 2            vrijdagmorgen     11.00 – 11.45 uur

Groep 3           dinsdagmorgen 09.15 – 10.00 uur en vrijdagmiddag 13.15 – 14.00 uur

Groep 4a         dinsdagmorgen 08.30 – 09.15 uur en vrijdagmorgen 11.45 – 12.30 uur

Groep 4b        dinsdagmorgen 10.00 – 10.45 uur en vrijdagmiddag 12.30 – 13.15 uur

Groep 5          dinsdagmorgen 11.30 – 12.15 uur en vrijdagmorgen 10.15 – 11.00 uur

Groep 6          dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur

Groep 7          dinsdagmorgen 10.45 – 11.30 uur en vrijdagmorgen 09.15 – 10.00 uur

Groep 8         dinsdagmiddag 08.30 – 09.15 uur en donderdagmiddag van 12.30 – 13.15 uur

Vakanties: 2018 – 2019 

Pasen en Meivakantie   vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 30 en 31 mei
Pinksteren maandag 10 juni
Zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Extra vrije dagen:

Donderdag 16 mei vanaf 12.00 uur
Maandag 24 juni de hele dag

Vakanties: 2019 – 2020:

Herfstvakantie    maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Kerstvakantie  maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
Voorjaarsvakantie   maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Pasen vrijdag 10 t/m maandag 13 april
Meivakantie maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Pinksteren maandag 1 juni
Zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Pagina delen: