Leerlingen

Leerlingenraad

Het Kompas heeft een leerlingenraad, een vertegenwoordiging van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De vertegenwoordigers uit iedere groep worden gekozen door de medeleerlingen d.m.v. verkiezingen. De leerlingenraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar en vergadert over de gang van zaken op het Kompas. Alles wordt besproken en de nadruk ligt op: wat kan er nog leuker en beter op school.