Onze school

Visie

Het Kompas

inspirerend onderwijs,

leren met plezier!

Op Het Kompas is onze christelijke identiteit de leidraad voor ons handelen. Door het vertrouwen onderling en de grote betrokkenheid voelen kinderen zich veilig en gaan respectvol met elkaar om, zij komen tot fundamenteel leren en ontwikkelen. Plezier is een zeer sterke onderliggende motivator die leidt tot verbinding, energie en aandacht voor elkaar.

Een fijne leeromgeving

Ieder kind is verschillend, we stemmen ons onderwijsaanbod daarop aan. Kinderen kunnen regelmatig eigen keuzes maken, hun werk zelf indelen, eigen werkplekken zoeken, aan het werk gaan met eigen doelen, zo ervaren ze eigenaarschap van leren. Kinderen gaan zowel zelfstandig aan de slag of werken samen. De leeromgeving is rijk ingericht en gericht op de toekomst.

Ouders zien we als partners, we willen het beste voor de kinderen. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met de omgeving.

Kernwaarden

Identiteit, ontwikkelen, betrokkenheid, vertrouwen en samenwerken zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers, leerlingen en ouders.