Onze school

Voor- en naschoolse opvang

Kinderwoud Het Kompas

Op Het Kompas biedt Kinderwoud peuteropvang en voor- en naschoolse opvang aan. Kinderwoud is een professionele kinderopvangorganisatie en is onder andere gevestigd in de regio Heerenveen. Opvang is mogelijk op vaste dagdelen en tijden, maar ook flexibel.

Peuteropvang Kinderwoud biedt peuteropvang aan op Het Kompas voor kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. De peuteropvang in gehuisvest in een prachtige opvang locatie De blokhut die op het schoolplein is gelegen. Uw kind kan bij ons twee dagdelen per week heerlijk spelen met leeftijdgenootjes en samen dingen ontdekken. Het is een leuke en leerzame basis ter voorbereiding op de basisschool. Doordat de peuteropvang gelegen is bij de school, wordt er nauw samengewerkt met Het Kompas. Zo wordt er gezamenlijke aan thema’s gewerkt en worden er diverse activiteiten samen georganiseerd. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leerkrachten van het Kompas en de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud over de doorgaande leerlijn.

Op een leuke en speelse manier ontwikkelen

Voor- en Vroegschoolse Educatie Pov Het Kompas is een officiële VVE locatie wat betekent dat er gewerkt wordt met Piramide en Puk & Ko. Door te werken met deze programma’s worden jonge kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun totale ontwikkeling.

Op de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderwoud komen kinderen tussen de 4 – 13 jaar. Op Het Kompas bieden we iedere ochtend vanaf 7.30 uur tot begin van de les voorschoolse opvang. Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang echt vrije tijd en kunnen de kinderen zicht op een leuke en speelse manier ontwikkelen. De activiteiten worden met zorg ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers waarbij samenwerking is met Atelier majeur en de plaatselijke sportverenigingen. De pedagogisch medewerksters bieden een warme, geborgen sfeer waarin uw kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking tussen Kinderwoud en het Kompas is het mogelijk om onze activiteiten op elkaar af te stemmen. Kinderwoud biedt extra mogelijkheden op de buitenschoolse opvang. Zo is het in Heerenveen mogelijk om met de Zwem BSO, buitenschoolse opvang te combineren met zwemles.

Wilt u eens een kijkje komen nemen op de opvang? Wij geven u graag een rondleiding! Neem dan contact op met de clustermanager: Sandra de Vries 06-57316900. Meer informatie over Kinderwoud vindt u op: www.kinderwoud.nl