Ouders

Ouderbetrokkenheid

Visie ouderbetrokkenheid onderwijsteam en ouders Het Kompas:

“Leraren en ouders zijn partners. Zij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties en het welbevinden van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind.”

Deze visie is gebaseerd op onze kernwaarden:

1.    Vertrouwen

2.    Betrokkenheid

3.    Ontwikkelen

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden beïnvloeden de manier waarop wij, ouders/verzorgers en het onderwijsteam, met elkaar omgaan, met de leerlingen en ons gehele onderwijs.

Onze uitgangspunten voor ouderbetrokkenheid/partnerschap:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel school als ouders zijn verantwoordelijk voor het realiseren van onderwijs- en opvoedingsdoelen die zijn vastgesteld. Zij zien elkaar als partners die ieder vanuit hun eigen invalshoek en verantwoordelijkheid hieraan een bijdrage leveren.

Communicatie tussen partners

Ouders worden aan het begin van elk schooljaar geïnformeerd over de vormen van ouderbetrokkenheid op Het Kompas. Hierbij wordt duidelijk aangegeven wat beide partners van elkaar mogen verwachten en hoe elkaar aan te spreken wanneer deze verwachtingen niet worden waargemaakt. Uitgangspunt bij communicatie tussen beide partners zijn open deuren en lage drempels.

Communicatie tussen ouders onderling

Elk kind is onderdeel van een groep waarin zowel leuke als minder leuke dingen gebeuren. Wanneer de ouders van een groep kinderen elkaar kennen, gaan ze ook sneller met elkaar in gesprek. De school is de plek om communicatie tussen ouders onderling te bevorderen.