Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Ouders

“Leraren en ouders zijn partners. Zij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties en het welbevinden van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind.”

Ouders kunnen plaats nemen in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en bij de klankbordouders.

Ouders kunnen ons o.a. helpen bij:

Vervoer naar sportevenementen, begeleiding bij uitstapjes, hulp in de klas bij het nationaal schoolontbijt, lezen met een groepje leerlingen, helpen bij het lampionnen maken.