Onze school

Eigenaarschap van leren

De kinderen op het Kompas zijn mede eigenaar van het leren, we noemen dit eigenaarschap van leren.

Als de leerlingen kennis hebben van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden, zullen de leerlingen 10-20% hoger scoren dan leerlingen die niet concreet weten wat ze leren. De leerlingen worden bij eigenaarschap van leren actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau. 

Een groepsmissie

Op onze school bedenken de leerlingen in alle klassen zelf groepsafspraken en een groepsmissie aan het begin van het schooljaar. Als de regels worden samengesteld door de groep, dus leerkracht en leerlingen samen, dan gaan ze pas echt hun werk doen en bevorderen een atmosfeer van open communicatie. Een missie beschrijft een doel voor leraar, leerlingen, ouders en betrokkenen van een groep: “waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen”. Als duidelijk is voor leerlingen en leraar waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken blijkt dat de productiviteit, effectiviteit, maar ook de saamhorigheid en het plezier met sprongen vooruitgaan.

Er hangt een databord in al onze klassen waarop groepsdoelen hangen. Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op, die zowel voor de leerling zelf als voor de leraar enorm motiverend werkt. Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord en als er regelmatig een meting wordt gedaan, zodat de leerlingen hun vooruitgang kunnen volgen. Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een groepsgemiddelde. Samen met de leerkracht beoordelen de leerlingen de voortgang, stellen ze doelen bij en vieren ze successen. Op deze manier werken we aan onze kernwaarden: vertrouwen, betrokkenheid en ontwikkelen.